6 giá trị đặc biệt chỉ có tại Chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Sỡ hữu hơn 3000 công cụ độc quyền áp dụng từ CEO đến Nhân viên cho 5 phòng ban: Kinh doanh, Marketing, Nhân sự, Kế toán và Vận hành.

01

02

Một chương trình đào tạo tư duy và ứng dụng thực tiễn, bài bản xuyên suốt với 6 mảng chính trong doanh nghiệp: Chiến lược – Kinh doanh – Tài chính – Nhân sự – Vận hành – Pháp lý thông qua Cơ chế Khoán toàn diện.
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Được Học viện CEO Việt Nam hỗ trợ 12 buổi hỏi đáp Online: 1 buổi/ tháng trong 12 tháng và tham gia Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, kết nối giao thương trong và ngoài nước

Học viện CEO Việt Nam CNH

05

Học viện CEO Việt Nam CNH

06

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký