7 CĂN BỆNH PHỔ BIẾN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Muốn doanh nghiệp phát triển, doanh chủ cần làm tốt công việc quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay, nhiều doanh chủ mắc nhiều sai lầm trong việc quản trị doanh nghiệp của mình. Bài viết sau đây sẽ thống kê cho bạn những căn bệnh quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam mà các doanh nhân, doanh chủ hay mắc phải.

1. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: CHIẾN LƯỢC

Căn bệnh quản trị này rất nhiều doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện cụ thể là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp mình về 5 vấn đề lớn, gồm:

– Thứ nhất là điểm mạnh, yếu (nội lực của doanh nghiệp) về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực.

– Thứ hai là những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

– Thứ ba là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp thường xuyên trong quá trình phát triển kinh doanh.

– Thứ tư là thiếu hoặc chưa có chiến lược qua từng thời kỳ hoạt động. Cuối cùng là thiếu hoặc chưa có sự chia sẻ giữa bộ máy lãnh đạo và bộ phận thừa hành.

2. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Bệnh này thể hiện ở hoạt động dẫn dắt và hoạt động kiểm tra của lãnh đạo doanh nghiệp “có vấn đề”. Khi lãnh đạo doanh nghiệp giao việc cho cấp dưới thường giao một chiều, không hướng dẫn công việc, không động viên nhân viên, thiếu sự đồng cảm chia sẻ với nhân viên, không giải quyết tốt những mâu thuẫn giữa người cũ và người mới trong doanh nghiệp.

Trong hoạt động kiểm tra, doanh nghiệp thiếu theo dõi hoạt động của nhân viên thường xuyên, không so sánh hiệu qủa công việc của nhân viên, khi nhận viên có sai sót thì đổ thừa, không giúp họ sửa sai.

3. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay không cho cấp dưới biết những thông tin về nguồn vốn, lời, lỗ (phân tích theo ngành hàng doanh nghiệp kinh doanh), dòng tiền với những phân tích thấu đáo nên nhân viên rất thiếu thông tin, hạn chế sự sáng tạo phấn đấu đưa doanh nghiệp phát triển.
Trong hoạt động kế toán-tài chính, nhiều doanh nghiệp không có số liệu thống kê liên tục qua các năm nên không thể hoạch định được kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Việc đối chiếu sổ sách, chứng từ, hoá đơn làm không đến nơi đến chốn, bộ phận kế toán tài chính không thường xuyên rà soát, phân tích và đề xuất những sáng kiến làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp còn hay đi ngang về tắt chi tiêu tùy tiện và nhân danh bảo mật làm cho trách nhiệm về con số trong tổ chức không rõ ràng thiếu tường minh nên càng lâu càng rủi ro lớn, càng làm lớn càng lỗ nặng…

4. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: NHÂN SỰ

Nhiều doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược nhân sự, không phân biệt được vai trò giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, nhầm lẫn giữa duy trì động lực và tạo động lực bên trong của đội ngũ nhân viên, không phát triển được lực lượng kế thừa (bệnh sống lâu lên lão làng) và tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ doanh nghiệp.

5. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: MARKETING

Doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược marketing, thiếu định vị sản phẩm (nhắm tới đối tượng khách hàng là ai, tạo sự khác biệt sản phẩm của mình để cạnh tranh); xem việc phát triển thương hiệu như là làm quảng cáo mà không coi phát triển thương hiệu như phát triển một con người, không thiết lập được hệ thống phân phối hiệu qủa.

6. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: SẢN XUẤT

Doanh nghiệp chưa xác định được chiến lược hoạt động sản xuất luôn phục vụ cho chiến lược kinh doanh, chưa thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thực sự (lầm lẫn ISO là công cụ tiếp thị, trong khi ISO là công cụ quản lý nâng cao hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp); chưa quản lý chi phí chất lượng (quên kiểm soát lãng phí vô hình – thường chiếm 20% chi chí của doanh nghiệp, mà chỉ chú ý chi phí hữu hình); chưa liên tục cải tiến chất lượng do chưa tạo được môi trường thúc đẩy sản xuất và sáng tạo trong doanh nghiệp.

7. Căn bệnh quản trị doanh nghiệp: TÂM LÝ SỢ THAY ĐỔI

Bệnh này được thể hiện một hình ảnh khái quát rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp: “Không sợ bệnh, chỉ sợ thấy bệnh mà không chữa, bệnh trở thành tật”, lúc đó vô phương cứu chữa. Chính căn bệnh thứ 7 khiến cho doanh nghiệp ngại chữa bệnh bằng giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, DMS, CRM,…) – loại thuốc có thể phòng và giảm thiểu bệnh thứ 1 đến bệnh thứ 6. Và điều đó chỉ làm cho doanh nghiệp ngày càng yếu đi, giảm sức cạnh tranh với đối thủ và kết cục tất yếu xảy ra không thể trụ lại được trên thương trường.

VẬY GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

Bản chất kinh doanh là 2 CON: Con Người và Con Số. Chính tương tác giữa con người với Con Người tạo ra giá trị thể hiện qua Con Số, chính tính tích cực hay tiêu cực của Con Số tạo ra sẽ tác động lại Con Người và ứng xử này sẽ tạo động lực tích cực hay tiêu cực cho chu kỳ tương tác mới!

Biết những bệnh dễ mắc, đặc biệt là bệnh mãn tính, thói quen tiêu cực đó để tìm giải pháp phòng tránh!

LÀ DOANH NHÂN DOANH CHỦ BẠN ĐANG BĂN KHOĂN VỀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐẾN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP cho năm 2022?

CEO Nam Định Holding sẽ tư vấn, cung cấp kiến thức, giải pháp về các căn bệnh quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ bạn về vận hành, quản trị doanh nghiệp, cam kết sẽ khiến bạn hài lòng.

Đăng ký tham gia ngay khóa Huấn luyện quản trị do thầy Ngô Minh Tuấn trực tiếp đào tạo và chia sẻ để trang bị cho mình những bài học khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp vững chắc, dễ dàng thành công và hạn chế tối đa rủi ro khi vận hành, quản trị doanh nghiệp.

————

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

3 thoughts on “7 CĂN BỆNH PHỔ BIẾN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  1. Pingback: 5 CÁCH TƯ DUY MÀ NHÀ QUẢN TRỊ CẦN CÓ - CEO Nam Định Holding

  2. Pingback: BẠN ĐÃ HIỂU HẾT VỀ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ? - CEO Nam Định Holding

  3. Pingback: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CHO CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *