Bà Ngô Minh Huệ
Học viện CEO Việt Nam CNH

CHỨC VỤ HIỆN TẠI:

CHỨC VỤ HIỆN TẠI:

+ Đào tạo hệ thống nội bộ trong các Doanh nghiệp: Kinh doanh, Nhân sự, Tài chính, Vận hành.
+ Giám đốc chương trình Business One, Giảng viên Lớp Busines Boss, Giảng viên Lớp Quản trị Nhân sự, Giảng viên lớp Business One (Sale, Marketing) của Trường DN CEO Việt Nam.
+ Chủ biên, Giảng viên chính Chương trình "Trợ lý CEO Chuyên nghiệp" của HAVI.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký