CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP

Môi trường kinh doanh nhiều biến động có ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhà quản trị cần biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sao cho hợp lý.

Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận, đơn vị, cá nhân khác nhau của một tổ chức/doanh nghiệp. Tuy được bố trí theo từng cấp độ, có chức năng quyền hạn và phụ trách những khâu khác nhau, nhưng lại có quan hệ phụ thuộc chặt chẽ với nhau tạo thành chỉnh thể nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động chung của doanh nghiệp được suôn sẻ.

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có cơ cấu tổ chức. Đây là yếu tố quan trọng quyết định nhiều đến thành công của tổ chức. Vì:

– Một doanh nghiệp có nhiều bộ phận đảm nhận các vai trò khác nhau. Vì vậy, cần cơ cấu tổ chức để có sự gắn kết và thống nhất nhằm mục đích thực hiện và tạo ra kết quả cho những mục tiêu doanh nghiệp đưa ra.

– Mỗi thành viên trong tổ chức có một vai trò nhất định. Sự sắp xếp phân công lao động rõ ràng là cơ sở để đảm bảo tính chuyên môn, sự tập trung của thành viên vào công việc. Việc phân công càng hợp lý thì hiệu quả hoạt động và tổ chức công việc càng cao.

– Doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức tốt và sự thống nhất dưới quyền lãnh đạo là điều kiện tạo nên trật tự, khoa học trong tổ chức, tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Mỗi thành viên sẽ tự ý thức được nhiệm vụ của mình, từ đó cố gắng nỗ lực cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển theo định hướng chung.

Để xây dựng cơ cấu tổ chức của mỗi doanh nghiệp cần phải đạt được 3 tiêu chí:

Phục vụ khách hàng: bạn phải “vẽ” được trải nghiệm khách hàng, từ đó xác định được cơ cấu tổ chức cần bao nhiêu người. 

Sai với khách hàng: “sai phải biết tại ai”, xác định bộ phận, phòng ban chịu trách nhiệm các vấn đề.

Tính lương, thưởng, phạt rõ ràng

Khi xây dựng cơ cấu tổ chức, mỗi doanh nghiệp phải lấy phục vụ khách hàng, trải nghiệm khách hàng là gốc, từ đó, thành lập một bộ máy tổ chức thỏa mãn khách hàng. 

Nếu biết xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp thì chắc chắn các công việc nội bộ của doanh nghiệp sẽ diễn ra thuận lợi, từ đó tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc nhằm hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Để hiểu rõ về xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, bạn hãy đăng ký tham gia chương trình Huấn luyện khởi nghiệp của CEO Nam Định Holding – nâng đỡ khởi nghiệp quê hương Nam Định.

———–

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *