CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – NGŨ ĐỘN SỬ, NGŨ LỢI SỬ

Ngũ Độn sử: (Tham, Sân , Si , Mạn , Nghi )

Là năm món phiền não, nặng nề, chậm chạp sinh khởi ngấm ngầm nhưng mãnh liệt, khiến chúng sinh tạo bao lỗi lầm khó dứt trừ, khiến mãi chìm đắm trong sinh tử luân hồi nên gọi là Độn Sử.

Ngũ lợi sử còn gọi là Ngũ Kiến.

Là năm món phiền não trói buộc. Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến thủ Kiến, GIỚI thủ Kiến và Tà Kiến. Nó có tính chất lanh lẹ, nhưng sanh khởi cạn cợt trên bề mặt ý thức và dễ dứt trừ hơn Ngũ độn sử.

Ngũ Lợi sử bao gồm:

  • Thân kiến (coi thân Ta hơn người khác),
  • Biên kiến (nhìn thấy 1 sự vật mà kết luận là tất cả),
  • Kiến thủ kiến (bảo thủ),
  • Giới cấm thủ kiến (nhìn mọi vật bằng tâm có),
  • Tà kiến (nghĩ Ta như người Trời, trên hết tất cả chúng sinh).

Đạo chỉ là một phương tiện chứ không phải mục tiêu, giúp con người an yên hạnh phúc thì đó là đạo tốt.

Mục tiêu lớn nhất của con người là có 1 cuộc sống an yên, hạnh phúc, có ý nghĩa và có nhiều phương tiện, con đường để đạt được mục tiêu đó.

Chính vì thế không có con đường nào đúng còn đường nào sai, chỉ có con đường nào phù hợp với bản thân hơn.

Hạnh là niềm vui trong hoàn cảnh sống, trao giá trị tốt đẹp cho người khác.

Hạnh phúc là trao đi và để nhận được hạnh phúc này thì có hai phương tiện chính là phần thân phải khỏe và tâm thiện lành. Từ đó, mới thay đổi được bản thân, xóa bỏ được ngũ độn sử, ngũ lợi sử.

Chúc cả nhà Thiền đúng cách!

Hãy đăng ký chương trình chuyển hóa tâm thức cho mình và người thân để có cuộc sống hạnh phúc, an yên bạn nhé!

Hãy tham gia chương trình Thiền và đời sống, Chuyển hóa tâm thức để tìm hiểu chuyên sâu hơn về Ngũ Độn sử, Ngũ Lợi sử bạn nhé.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *