CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – SAU KHI THIỀN TA THẤY GÌ?

Xin thưa: Sau khi thiền, Ta bắt đầu nhìn nhận mọi vật bằng đúng bản thể của nó.

Thiền mang lại cho ta rất nhiều giá trị, đặc biệt mở mang cho cong người thêm những kiến thức.

Thiền giúp cho con người hiểu hơn về chính bản thân mình, hiểu về sự vật xung quanh và cuộc sống

Sau khi thiền, ta sẽ có thể nhìn nhận đúng bản chất của sự vật, hiện tượng, loại bỏ đi tính có của con người và bắt đầu tính không (nhìn nhận vật chất theo đúng bản thể của nó).

Tính có của con người chỉ nhận định được 1 mặt của vấn đề và cho rằng đó là đúng, là hiển nhiên nên không thể nhìn được những tiềm năng khác của vấn đề.

Chúc cả nhà áp dụng Tính KHÔNG vào cuộc sống thành công và hạnh phúc!

Hãy tham gia chương trình Thiền và đời sống, Chuyển hóa tâm thức để tìm hiểu chuyên sâu hơn về thiền bạn nhé.

Liên hệ để biết chi tiết:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

5 thoughts on “CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – SAU KHI THIỀN TA THẤY GÌ?

  1. Pingback: HƯỚNG DẪN THIỀN TỨ NIỆM XỨ: THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP

  2. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - NGŨ ĐỘN SỬ, NGŨ LỢI SỬ

  3. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - BÀN LUẬN VỀ THAM

  4. Pingback: OAN GIA TRÁI CHỦ CÓ KHÔNG? NẾU CÓ, LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẢ NGHIỆP?

  5. Pingback: Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI LÀ CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *