CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – TẠI SAO SINH RA LỊCH?

Lịch là cách con người đặt ra các dấu mốc về thời gian trên cơ sở lấy mẫu số chung:

  • Của Trời (Hệ sinh thái vũ trụ: Chu kỳ luân hồi của các hành tinh)
  • Của Người (Hệ sinh thái con người: Chu kỳ luân hồi của con người)
  • Của Đất (Hệ sinh thái trái đất: Chu kỳ luân hồi của trái đất ta sống)

Nhờ có lịch mà ta sử dụng thời gian sống của ta một cách khoa học và tối ưu:

1. Thập kỷ: Giúp ta định hình mục tiêu dài hạn trong một đời ta được sống. Từ đó ta xây dựng được mục tiêu và đo kết quả ta làm được trong từng thập kỷ.

2. Lịch năm: Giúp ta xây dựng được mục tiêu, và đo kết quả ta làm được theo từng năm.

3. Lịch tháng: Giúp ta xây dựng được mục tiêu, và đo kết quả ta làm được theo từng tháng.

4. Lịch tuần: Giúp ta xây dựng được mục tiêu, và đo kết quả ta làm được theo từng tuần.

5. Lịch ngày: Giúp ta cân bằng Thân, Tâm, Tuệ, xây dựng mục tiêu và đo kết quả theo từng ngày.

6. Lịch giờ: Giúp ta an trú trong hiện tại để định tâm hành động trong mỗi phút giây để đi đến đích trên con đường hành trình của cuộc đời.

Nhưng cùng với thời gian, con người đã dần làm sai khác mục tiêu của lịch để tìm kiếm sự may mắn.

Vậy nên, may mắn chính là:

– Kết thúc mỗi dấu mốc của thời gian: Ta cần đo kết quả làm được và xây dựng kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu cho chặng dấu mốc tiếp theo.

– Đầu mỗi dấu mốc của thời gian, ta thầm cảm ơn những nhà hiền triết đã nghiên cứu ra lịch cho ta sử dụng

P/S: Không có ngày may mắn, tháng may mắn, năm may mắn, nếu bạn chẳng rút được kinh nghiệm gì trong quá khứ, chẳng có mục tiêu và kế hoạch hành động nào cho chặng đường thời gian tiếp theo.

Chúc cả nhà may mắn!

Hãy tham gia chương trình Thiền và đời sống, Chuyển hóa tâm thức để giúp cho cuộc sống hạnh phúc và an yên bạn nhé.

Liên hệ để biết chi tiết:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

6 thoughts on “CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – TẠI SAO SINH RA LỊCH?

  1. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - THIỀN QUÁN VÀ HẠNH PHÚC

  2. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - THIỀN QUÁN - CEO Nam Định Holding

  3. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - TƯ THẾ NGỒI THIỀN

  4. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - THIỀN QUÁN HƠI THỞ

  5. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - THIỀN TỚI KHI NÀO SINH TRÍ TUỆ

  6. Pingback: CHUYỂN HÓA TÂM THỨC - SAU KHI THIỀN TA THẤY GÌ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *