CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – THIỀN QUÁN

Thiền Quán thân trên thân: cách thiền giúp Ta tìm ra những vấn đề của sức khỏe.

Thiền quán giúp Ta nhận ra những vấn đề sức khỏe trong cơ thể, bắt đầu nhìn nhận bản thân mà trước đây Ta chưa bao giờ để ý tới.

Thiền là công cụ giúp Ta phát hiện những vấn đề không tốt của cơ thể, từ đó thay đổi lối sống để chữa tận gốc vấn đề.

Thiền Quán thọ trên thọ: cách thiền giống như giao ban, nhìn nhận lại bản thân trong ngày có vấn đề gì, tìm ra vấn đề của cảm xúc.

Thiền Quán tâm trên tâm: cách thiền tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Trong con người Ta có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi.

Tâm tham xuất hiện trong các tầng bậc của vòng tâm thức: tham tiền – vòng vật chất, tham danh – vòng cảm xúc, tham sống – vòng sinh mệnh, tham làm – vòng trí tuệ, tham giúp người – vòng nghiệp lực, vòng tâm không thì không còn tham nữa.

Gốc bệnh là nằm ở tâm tham và tâm si sinh ra hệ lụy tâm sân, tâm mạn và tâm nghi.

Nếu tìm ra vấn đề mà không tìm ra nguyên nhân tại đúng tâm của Ta thì vấn đề sẽ không giải quyết được.

Tại cuộc họp giao ban, phải chỉ ra được vấn đề, xảy ra lỗi thì phải chỉ ra bộ phận nào, do con người nào và thiếu kỹ năng nào. Lỗi do phòng ban này thì lỗi từ tập thể hay cá nhân.

Nếu tại tâm Ta thì phải tìm ra kế hoạch hành động, Đức Phật dạy cho kế hoạch mẫu là Bát Chánh Đạo, trong đó có Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngôn, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh Định.

Mọi thứ xung quanh mình tốt lên, thì nghiệp lực của mình tốt hơn, mình tĩnh tâm hơn, trí tuệ hơn thì lại đem về nhiều tiền hơn.

Cần phải nghiêm túc với chính mình, tìm ra cái tâm của mình.

Thiền quán tâm tùy tức để sửa phần thân.

Thiền quán thọ trên thọ để sửa phần tâm.

Không có thiền nào tốt hơn thiền nào mà chỉ có thiền nào, tốt cho ai, ở thời điểm nào.

Con người càng có nhiều góc nhìn đa chiều về 1 sự vật, sự việc sẽ thấy được nỗi khổ và bất hạnh của những người xung quanh.

Ngược lại con người sẽ trở nên ích kỷ, phán xét và mất đi lòng yêu thương với những người xung quanh.

Chỉ có thiền quán mới mở rộng được nhiều góc nhìn và tâm yêu thương.

Đức Phật nói rằng sau khi tu đã bỏ được tham, sân, si, mạn, nghi, sự sợ hãi, sự đố kị thì chính là nhờ vào việc mở được nhiều góc nhìn, để nhìn được bằng góc nhìn của người khác và bỏ được phán xét.

CEO Nam Định Holding chúc cả nhà hạnh phúc

Hãy tham gia chương trình Thiền và đời sống, Chuyển hóa tâm thức để tìm hiểu chuyên sâu hơn về thiền quán bạn nhé.

Liên hệ để biết chi tiết:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *