CƠ CHẾ CHUYỂN HOÁ TÂM THỨC P1

(Phần 1 – Hiểu về số phận)

Trong Ta gồm có 3 phần
TÂM ta để muốn, TUỆ ra cách làm
THÂN ta lao động nhiệt tâm
Ba anh đồng thuận, ấy là thành công

Thành công chỉ là kiến tà
Nếu mà công ấy lợi cho riêng mình
Thành công phải lợi chúng sinh
Lợi nhà, lợi Nước, lợi ta, lợi mình

Nên TÂM mới có sáu vòng
Vật chất, cảm xúc, số đông người phàm
Sinh mạng, trí tuệ người tài
Sắp chứng thành Phật, nghiệp lành, tâm không

Sáu vòng, ai cũng sáu vòng
Luẩn quẩn lên xuống kiếp này kiếp kia
Vậy nên lăn lộn nhiều đời
Vậy nên mới phải tu về tâm không

Sáu vòng, ai cũng sáu vòng
Kiểm tra ước nguyện, thì ra vòng mình
Vòng mình thì đặt tên gì?
Ấy là tâm thức chứ là tên chi

Thế giới thì vẫn đề huề
Cớ sao kẻ khổ, người vui suốt ngày
Cũng tại Tâm thức mà ra
Nó lựa, nó chọn, nó nghi, nó ngờ

Vậy thì ta phải làm sao?
Chuyển hoá tâm thức, chứ còn làm sao!
Nhưng chuyển là chuyển làm sao?
Tri thức số một, môi trường số hai

Tri thức phải học mà ra
Môi trường thì phải, đổi ngay bạn bè
Thói quen bệ rạc, bê tha
Phải là ý thức, mới làm được ngay

Nếu mà lần nữa hàng ngày
Thói quen vẫn giữ, bạn kia vẫn còn
Thì dù khát vọng tựa non
Chỉ là rồng nói, rồng leo, rồng trèo

CHÚC CẢ NHÀ CHUYỂN HÓA TÂM THỨC THÀNH CÔNG

Đăng ký tham gia hỏi đáp với thầy Ngô Minh Tuấn tại chương trình Chuyển Hoá Tâm Thức để thoát khỏi cuộc sống bế tắc đang gặp phải nhé.

Liên hệ để biết chi tiết:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Địa chỉ: 199 Quang Trung, TP.Nam Định
Hotline: 0888 12 14 16
Facebook: https://www.facebook.com/ceondholding
Youtube: https://www.youtube.com/c/CEONAMDINHHOLDING

One thought on “CƠ CHẾ CHUYỂN HOÁ TÂM THỨC P1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *