ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA HỌC VIỆN CEO NAM ĐỊNH

I. Ban lãnh đạo

1. Ông Phạm Văn Kỳ

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

II. Phòng Kinh doanh

Email: kinhdoanh1@ceonamdinh.vn

1. Bà Trần Thị Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Mã nhân sự: CNH030

Số điện thoại liên hệ: 0362.681.538

Email: hanhtran3009@gmail.com

2. Bà Hoàng Thị Hân

Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh

Mã nhân sự: CNH031

Số điện thoại liên hệ: 0348.611.695

Email: hoanghancskh@gmail.com

3. Bà Vũ Thùy Linh

Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh

Mã nhân sự: CNH032

Số điện thoại liên hệ: 0982.838.782

Email: linhanxg2110@gmail.com

 

III. Phòng Truyền thông Marketing

Email: truyenthong1@ceonamdinh.vn

1. Ông Nguyễn Mạnh Quý

Chức vụ: Trưởng phòng Truyền thông Marketing

Số điện thoại liên hệ: 0987.509.969

Email: anhbimq2004@gmail.com

 

2. Bà Trần Vân Khanh

Chức vụ: Nhân viên Content

Mã nhân sự: CNH012

Số điện thoại liên hệ: 0944.470.526

Email: tranvankhanhajc@gmail.com

 

3. Ông Lầu Đức Chí

Chức vụ: Nhân viên Design

Mã nhân sự: CNH037

Số điện thoại liên hệ: 0348.983.427

Email: ducchii03@gmail.com

IV. Phòng Vận hành

1. Bà Nguyễn Thu Phương

Chức vụ: Nhân viên Hành chính Nhân sự

Mã nhân sự: CNH038

Số điện thoại liên hệ: 0985.483.586

Email: Phuongcoi87@gmail.com

 

———————————–

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM – CNH

Hotline: 0888.12.14.16

Email: tonghop@ceonamdinh.vn

Fanpage Official: Học viện CEO Việt Nam – CNH

Youtube Official: Học viện CEO Việt Nam – CNH

Tiktok Official: Học viện CEO Việt Nam – CNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *