Đối tượng tham gia
Học viện CEO Việt Nam CNH

Nhân viên Sale

Học để thăng tiến

Nhân viên Sale

Trưởng phòng Sale

Học để làm việc chuyên nghiệp hiệu quả
Học viện CEO Việt Nam CNH
Giám đốc Kinh doanh
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký