Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Ông chủ doanh nghiệp, CEO, CCO

Giúp ông chủ hiểu và quản trị được mặt trận KINH DOANH của doanh nghiệp.

Ông chủ doanh nghiệp, CEO, CCO

Giám đốc Kinh Doanh

Giúp cho Giám đốc Kinh Doanh nâng cao thu nhập,Năng lực hiểu yêu cầu của CEO, COO về Kinh Doanh để lập kế hoạch
Học viện CEO Việt Nam CNH
Nhân viên, quản lý mong muốn trở thành Giám đốc Kinh Doanh
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký