Thời kỳ 4.0 với sự xuất hiện của nhiều hình thức, kênh truyền thông quảng cáo tạo nên vị thế mới với hoạt động kinh doanh. Vì thế yêu cầu và áp lực với CCO – giám đốc kinh doanh ngoài những trải nghiệm thực tế cũng cần được đào tạo và dẫn dắt bàn bản để thích nghi với sự thay đổi trong thời đại 4.0

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁM ĐỐC KINH DOANH CCO

Với sự nhận thức sâu sắc về sự thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh marketing, chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CEO Việt Nam đã biên soạn chương trình đào tạo Giám đốc kinh doanh CCO để hướng dẫn và thúc đẩy năng lực cho các CCO, tạo nên thế hệ CCO tài năng và bản lĩnh

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.
 • Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện nhằm từng bước giúp Cán bộ nhân viên trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
 • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
 • Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

KHOÁ HỌC GIÁM ĐỐC KINH DOANH 4.0 DÀNH CHO AI?

 • Giám đốc Kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp;
 • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong doanh nghiệp;
 • Cấp Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc);
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Kinh doanh trong tương lai.

.

SAU KHI HOÀN TẤT KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KINH DOANH BẠN CÓ THỂ:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị và bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của bộ phận kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại.
 • Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ mà “thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những điều đó cho xã hội”.
 • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới.
 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh doanh ngày nay.

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN CHUYỂN GIAO GIÁM ĐỐC KINH DOANH CCO

100% thời lượng huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Holding
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Shark Group
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Building Store
 • Top 10 Doanh nhân Trí thức Việt.

Đăng ký hoặc liên hệ ngay:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Địa chỉ: 199 Quang Trung, TP.Nam Định
Hotline: 0888 12 14 16
Facebook: https://www.facebook.com/ceondholding
Youtube: https://www.youtube.com/c/CEONAMDINHHOLDING

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản ngân hàng BIDV

Tên tài khoản : Công ty Cổ phần CEO Nam Định Holding

Số tài khoản : 4861 0000 578553

Tên ngân hàng : BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam, Nam Định