Giám đốc sản xuất là mắt xích quan trọng trong một doanh nghiệp sản xuất. Liệu trong quá trình vận hành, bạn đã từng đối mặt với những vấn đề này hay chưa?

 • Bạn chưa thể vận hành, tổ chức bộ máy sản xuất vận hành bài bản?
 • Bạn chưa đủ nguồn lực để hệ thống hóa và đóng gói quy trình sản xuất chuyên nghiệp?
 • Bạn chưa thể tối ưu chi phí sản xuất cho doanh nghiệp?
 • Việc quản trị chất lượng hay quản trị năng suất lao động đều khó khăn?
 • Bạn chưa xây dựng được một hệ thống báo cáo hoàn chỉnh?

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CPO

chính là giải pháp tối ưu cho bạn

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

 1. Chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất từ chiến lược sản phẩm, thiết kế, đánh giá nhà cung cấp, mua hàng, sản xuất để ra thành phẩm.
 2. Chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và tìm được lỗ hổng trong dây chuyển sản xuất để tối ưu bằng hệ thống kiểm soát: Quản lý chất lượng; Giám sát kỹ thuật; KCS.
 3. Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho 1 nhà máy, vai trò của từng phòng ban trong hệ thống.
 4. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng “Cơ chế khoán toàn diện”.
 5. Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy đạo Phật vào quản trị cuộc sống và doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

Ông Phan Đức Tuệ

 • Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding;
 • Là chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm về Quản trị kinh doanh, Quản trị sản xuất trong nhiều lĩnh vực.
 • Ông hiện đang quản trị 2 nhà máy vận hành tự động hóa và cùng đồng hành với nhiều nhà máy khác trên cả nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà

 • Giảng viên, trưởng bộ môn Khởi sự kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh Học viện Ngân hàng;
 • Là chuyên gia tư vấn cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng của Bộ Công thương;
 • Chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư…

VẬY CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT DÀNH CHO AI?

 • Chủ tịch hội đồng quản trị: Học để thẩm định
 • Giám đốc sản xuất: Học để tăng hiệu quả làm việc
 • Quản đốc sản xuất: Học để thăng tiến

Đăng ký hoặc liên hệ ngay:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Địa chỉ: 199 Quang Trung, TP.Nam Định
Hotline: 0888 12 14 16
Facebook: https://www.facebook.com/ceondholding
Youtube: https://www.youtube.com/c/CEONAMDINHHOLDING

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản ngân hàng BIDV

Tên tài khoản : Công ty Cổ phần CEO Nam Định Holding

Số tài khoản : 4861 0000 578553

Tên ngân hàng : BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam, Nam Định