Giám đốc tài chính (CFO) là người quản lý kế toán, kiểm soát tài chính và cũng là người đồng hành quan trọng của CEO. Vì vậy CFO được giao nghiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và hỗ trợ chiến lược kinh doanh của tổ chức. CFO có vai trò quyết định trong chiến lược kiểm soát dòng tiền, quản trị rủi ro từng bước hỗ trợ doanh nghiệp. Thế nên Giám đốc tài chính là công việc vừa thách thức nhưng cũng rất đáng làm, đáng cống hiến.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khét khe trong việc quản lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quả của một giám đốc tài chính CFO, Ceo Nam Định giới thiệu chương trình đào tạo CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm từ thực tiễn của Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch tập đoàn Ceo Việt Nam.

Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện Giám đốc tài chính, bạn có thể:

 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
 • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

 

Mục tiêu chương trình đào tạo Giám đốc tài chính CFO

 • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính- Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.
 • Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Tài chính- Kế toán, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Tài chính- Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
 • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Tài chính – Kế toán để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính phát triển doanh nghiệp bằng hệ thống thông số: Dòng tiền, Lợi nhuận. Hạn mức chi phí, Huy động vốn.
 • Học viên có tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.
 • Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc

 

Triết lý KHOÁN của khoá học Giám đốc tài chính

 • Sử dụng và đào tạo nhân sự hiệu quả
 • Hệ thống báo cáo theo ngôn ngữ của nhà quản trị

 

Người nên tham gia đào tạo Giám đốc tài chính CFO

 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
 • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

 

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

100% thời lượng huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Nam Định Holding Holding

 • Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp
 • Chuyên gia Đào tạo doanh nghiệp
 • 15 năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các Doanh nghiệp
 • Đào tạo cho hàng trăm Tập đoàn, Tổng công ty như: Euro window, Vnsteel Thăng Long, VNPT,…
 • Chủ tịch Trường Doanh nhân CEO Nam Định Holding

Đăng ký hoặc liên hệ ngay:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Địa chỉ: 199 Quang Trung, TP.Nam Định
Hotline: 0888 12 14 16
Facebook: https://www.facebook.com/ceondholding
Youtube: https://www.youtube.com/c/CEONAMDINHHOLDING

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản ngân hàng BIDV

Tên tài khoản : Công ty Cổ phần CEO Nam Định Holding

Số tài khoản : 4861 0000 578553

Tên ngân hàng : BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam, Nam Định