Hiện trạng thực tế của doanh nghiệp Việt
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Khó khăn trong tìm kiếm & tiếp cận khách hàng

01

02

Khó khăn trong việc tiếp cận vốn
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Tìm kiếm đội ngũ nhân sự phù hợp với doanh nghiệp

Học viện CEO Việt Nam CNH

05

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký