CEO BEGINNER Giám đốc khởi nghiệp

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

  • Giúp học viên xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng các công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết
  • Giúp học viên xây dựng được lộ trình phát triển doanh nghiệp để từng bước định vị tầm nhìn
  • Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn thời điểm tăng tốc trên cơ sở phân tích thông số

AI LÀ NGƯỜI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC:

  • Người có nhu cầu khởi nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty có quy mô nhỏ

 

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giới thiệu chương trình

Bài I.1: Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner

Bài I.2: Chương trình huấn luyện

Bài II.1: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về sản phẩm

Bài II.1: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về sản phẩm

Bài II.2: (Phần 1) Tìm sự khác biệt về thị trường

Bài II.2: (Phần 2) Tìm sự khác biệt về thị trường

Bài II.3: Tìm sự khác biệt về con người

Bài II.4: Tìm sự khác biệt về quan hệ

Bài II.5: Tổng hợp sự khác biệt

Bài III.1: Tinh thần thử nghiệm

Bài III.2: (Phần 1) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm

Bài III.2: (Phần 2) Xây dựng kế hoạch thử nghiệm

Bài III.3: (Phần 1) CCSC là gì?

Bài III.3: (Phần 2) Bảng CCSC mẫu

Bài III.3: (Phần 3) Bảng CCSC mẫu

Bài V.1: (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi

Bài V.1: (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi

Bài V.2: Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh

Bài V.3: Cấu trúc lập kế hoạch kinh doanh

Bài V.4: Kế hoạch kinh doanh mẫu

Bài VI.1: Lập bảng CCSC triển khai

Bài VI.2: Kiểm soát thông số CCSC

Bài VII.1: Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Bài VII.2: Đóng gói tài liệu cổ đông & Quy trình họp cổ đông

Bài VIII.1: Công tác chuẩn bị

Bài VIII.2: Công tác triển khai

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI
DẪN ĐƯỜNG TỐT
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ… tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Chat Zalo với chúng tôi