Giám đốc kinh doanh 4.0

GIÁM ĐỐC KINH DOANH 4.0

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện nhằm từng bước giúp Cán bộ nhân viên trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

 

Bộ công cụ anh chị nhận được là gì ?

BỘ CÔNG CỤ ĐÀM PHÁN NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CCO VỚI CEO

Trước khi giải bài toán bạn phải nhận được đề bài
Vậy đề bài của CCO chính là

 

BẠN ĐÃ BAO GIỜ NHẬN ĐƯỢC ĐỀ BÀI NÀY
HOẶC CHỦ ĐỘNG THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI VỚI CEO ?

Nếu bạn có đề bài chúng tôi sẽ cung cấp công cụ và hướng dẫn cách sử dụng công cụ

để kiểm soát đề bài có khả thi không trước khi ra quyết định tiếp nhận

1. Chuyển giao xây dựng cơ cấu tổ chức theo từng mô hình kinh doanh 

CCO phải biết

  • Bạn phải biết phân tích sản phẩm, thị trường, nhiều dạng mô hình kinh doanh để lựa chọn một mô hình tối ưu tư vấn cho CEO.

2. Chuyển giao phương pháp tính lương đa cách để phù hợp với từng nhóm nhân sự 

CCO phải biết

  • Bạn phải biết tính lương phù hợp với từng trình độ nhân sự của doanh nghiệp đang sở hữu, muốn vậy bạn phải biết các cách tính lương khác nhau và có tư duy sử dụng các phương pháp tính lương trong từng hoàn cảnh phù hợp. 

3. Chuyển giao kế hoạch mẫu để lập kế hoạch kinh doanh theo năm tháng tuần

CCO phải biết

  • Sếp chỉ có thể bơm tiền cho bạn để làm kinh doanh nếu ông ta nhận được một kế hoạch kinh doanh khả thi và bạn phải chứng minh được tính khả thi 
  • Bạn chỉ làm được việc này khi có KẾ HOẠCH KINH DOANH - Nếu không làm được KẾ HOẠCH KINH DOANH chắc chắn bạn sẽ trở thành kẻ sai vặt trong doanh nghiệp hoặc là kẻ thường xuyên chạy theo sếp để xin ý kiến.

4. Chuyển giao hệ thống báo cáo mẫu để quản lí từng nhân viên nhằm kiểm soát và tối ưu 

CCO phải biết

  • Bạn là nhà tổ chức, nhiệm vụ của bạn là tìm ra người làm tốt để tưởng thưởng, tìm ra người làm tệ để hỗ trợ đào tạo, tìm ra những con người không thể đào tạo để loại bỏ.
  • Nếu không có hệ thống báo cáo chuẩn bạn mãi sống trong đám đông hổ lốn mà không biết Doanh nghiệp bạn và bạn sẽ đi về đâu.
    Chúng tôi sẽ CHUYỂN GIAO hệ thống báo cáo mẫu để giúp bạn.

 

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TRƯỞNG THÀNH LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI
DẪN ĐƯỜNG TỐT
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam

Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ… tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện.

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Chat Zalo với chúng tôi