Trưởng phòng sale - Bán lẻ

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

  • Giúp học viên chủ động vận hành được Phòng Sale hiệu quả, chủ động, chuyên nghiệp
  • Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý
  • Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý
  • Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự

VẬY AI LÀ NGƯỜI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

  • Đối với Nhân viên Sale: Học để thăng tiến
  • Đối với Trưởng phòng Sale: Học để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
  • Đối với GĐ Kinh doanh: Học để giám sát và hướng dẫn nhân viên

 

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giới thiệu chương trình

Bài I.1: (Phần 1) Luồng chuyển đổi tâm lý khách hàng trong kinh doanh

Bài I.1: (Phần 2) Luồng chuyển đổi tâm lý khách hàng trong kinh doanh

Bài I.2: Thế nào là hệ thống kinh doanh bán lẻ?

Bài I.3: (Phần 1) Tổng quan về chương trình

Bài I.3: (Phần 2) Tổng quan về chương trình

Bài I.3: (Phần 3) Tổng quan về chương trình

Bài II.1: (Phần 1) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi

Bài II.1: (Phần 2) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi

Bài II.1: (Phần 3) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi

Bài II.2: Xây dựng quy trình bán hàng

Bài II.3: (Phần 1) Xây dựng CCTC & MTCV

Bài II.3: (Phần 2) Xây dựng CCTC & MTCV

Bài II.4: (Phần 1) Thông số mấu chốt & định biên nhân sự

Bài II.4: (Phần 2) Thông số mấu chốt & định biên nhân sự

Bài II.5.1: (Phần 1) Mẫu báo cáo nhân viên Sales

Bài II.5.1: (Phần 2) Mẫu báo cáo nhân viên Sales

Bài II.5.1: (Phần 3) Mẫu báo cáo nhân viên Sales

Bài II.5.1: (Phần 4) Mẫu báo cáo nhân viên Sales

Bài II.5.2: (Phần 1) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales

Bài II.5.2: (Phần 2) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales

Bài II.5.2: (Phần 3) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales

Bài II.5.3: (Phần 1) Mẫu báo cáo trưởng phòng Sales

Bài II.5.3: (Phần 2) Mẫu báo cáo trưởng phòng Sales

Bài II.6: Phương pháp tính lương

Bài II.6.1: Phương pháp tính lương theo chiết khấu doanh thu chính sách

Bài II.6.2: Ý nghĩa của tính lương

Bài II.6.3: Quy định quy đổi doanh thu

Bài II.6.4: Bảng quy chế lương Sales

Bài II.6.5: Quy chế thưởng phạt hệ thống

Bài II.6.6: Bảng lương mẫu

Bài III.1: Mục lục đóng gói vị trí

Bài III.2,3,4: Đóng gói luật chơi các vị trí trong bộ phận Sales

Bài IV.1: Lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.1.1: (Phần 1) Kế hoạch kinh doanh khả thi

Bài IV.1.1: (Phần 2) Kế hoạch kinh doanh khả thi

Bài IV.1.1: (Phần 3) Kế hoạch kinh doanh khả thi

Bài IV.1.2 Mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.1.3: Cấu trúc kế hoạch kinh doanh

Bài IV.2: Tuyển dụng

Bài IV.2.1: Quy trình tuyển dụng liên quan đến trưởng phòng Sales

Bài IV.2.2 (Phần 1) Áp dụng ngũ lực trong đạo phật vào tuyển dụng

Bài IV.2.2: (Phần 2) Áp dụng ngũ lực trong đạo phật vào tuyển dụng

Bài IV.3: Quy trình đào tạo hội nhập & chuyên môn

Bài IV.4: Tổng hợp & phân tích báo cáo

Bài IV.5,6: Báo cáo lãnh đạo & Họp giao ban

Bài IV.7: Giám sát & Hỗ trợ nhân viên

Bài IV.8 Giám sát & phối hợp tính chính sách

Bài IV.9: Tình huống thực tế & lựa chọn giải pháp

Bài IV.1: Giới thiệu Chương V (Phần 1)

Bài IV.1: Giới thiệu Chương V (Phần 2)

Bài V.3: Nghề & nghiệp

Bài V.4: Lộ trình thăng tiến

Bài VI.1: Định giá sản phẩm

Bài VI.2 Tăng doanh thu kế hoạch

Bài VI.3: Sếp và bạn ?

Bài VI.4: Lộ trình thăng tiến

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI
DẪN ĐƯỜNG TỐT
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ… tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Chat Zalo với chúng tôi