Trưởng phòng Sales - Nhà phân phối

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

  • Giúp học viên chủ động vận hành được Phòng Sale hiệu quả, chủ động, chuyên nghiệp
  • Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý
  • Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý
  • Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự

VẬY AI LÀ NGƯỜI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

  • Đôi với Nhân viên Sales: Học để thăng tiến
  • Đôi với Trưởng phòng Sale: Học để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
  • Đôi với GĐ Kinh doanh: Học để giám sát và hướng dẫn nhân viên

 

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giới thiệu chương trình

Bài I.1: (Phần 1) Luồng chuyển đổi tâm lý khách hàng trong kinh doanh

Bài I.1: (Phần 2) Luồng chuyển đổi tâm lý khách hàng trong kinh doanh

Bài I.2: Thế nào là hệ thống kinh doanh nhà phân phối?

Bài I.3: (Phần 1) Tổng quan về chương trình

Bài I.3: (Phần 2) Tổng quan về chương trình

Bài II.1: (Phần 1) Tiếp nhận đề bài CCSD

Bài II.1: (Phần 2) Tiếp nhận đề bài CCSD

Bài II.1: (Phần 3) Tiếp nhận đề bài CCSD

Bài II.2: Kiểm tra tính khả thi

Bài II.2.1: Cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh

Bài II.2.2: (Phần 1) Chức năng các bộ phận kinh doanh

Bài II.2.2: (Phần 2) Chức năng các bộ phận kinh doanh

Bài II.2.3: Mô tả công việc phòng Sales NPP

Bài II.3: (Phần 1) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự

Bài II.3: (Phần 2) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự

Bài II.3: (Phần 3) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự

Bài II.3: (Phần 4) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự

Bài II.3: (Phần 5) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự

Khái quát hệ thống báo cáo kinh doanh)

Bài II.4: Hệ thống thông tin thông số kinh doanh của Admin

Bài II.5.1: (Phần 1) Báo cáo mẫu nhân viên Sales

Bài II.5.1: (Phần 2) Báo cáo mẫu nhân viên Sales

Bài II.5.1: (Phần 3) Báo cáo mẫu nhân viên Sales

Bài II.5.2 + II.5.3: Báo cáo mẫu trưởng team Sales & trưởng phòng Sales

Bài tập thực hành 2

Bài II.6: (Phần 1) Quy chế công nợ

Bài II.6: (Phần 2) Quy chế công nợ

Bài II.6: (Phần 3) Quy chế công nợ

Bài II.7: Nội quy bộ phận

Bài II.8: (Phần 1) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 2) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 3) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 4) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 5) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 6) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài II.8: (Phần 7) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải

Bài tập thực hành 3

Giới thiệu chương III

Bài III.1: Mục lục đóng gói

Bài III.2: Vị trí nhân viên

Bài III.3,4: Vị trí Trưởng team & Vị trí Trưởng phòng

Bài IV.1: (Phần 1) Lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.1: (Phần 2) Lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.1: (Phần 3) Lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.1: (Phần 4) Lập kế hoạch kinh doanh

Bài IV.2: Tuyển dụng

Bài IV.3: Đào tạo Hội nhập & Chuyên môn

Bài IV.4: Tổng hợp & Phân tích Báo cáo

Bài IV.5 & 6: Báo cáo Lãnh đạo & Họp giao ban

Bài IV.7: Giám sát & hỗ trợ nhân viên

Bài IV.8: Giám sát & phối hợp tính chính sách

Bài IV.9: Tình huống thực tế & Lựa chọn giải pháp

Giới thiệu Chương V (Phần 1)

Giới thiệu Chương V (Phần 2)

Bài V.3: Nghề & nghiệp

Bài V.4: Lộ trình thăng tiến

Bài VI.1: Định giá sản phẩm

Bài VI.2: Tăng doanh thu kế hoạch

Bài VI.3: Sếp và bạn?

Bài VI.4,5: Vì sao bạn mất việc ? Bắt đầu lại như thế nào?

TRƯỞNG THÀNH LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI
DẪN ĐƯỜNG TỐT
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ… tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Chat Zalo với chúng tôi