Xây dựng hồ sơ gọi vốn

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

  • Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư
  • Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư
  • Giúp học viên biết cách xấy dựng tài liệu gọi vốn
  • Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp
  • Giúp học viên nắm bắn được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn

VẬY AI LÀ NGƯỜI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

  • Người có nhu cầu khởi nghiệp nhưng đang thiếu vốn
  • Người đang khởi nghiệp nhưng không định giá được doanh nghiệp
  • Người đang khởi nghiệp nhưng không biết xây dựng hồ sơ gọi vốn

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 

THAM GIA KHÓA HỌC NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(Phần 1) Tổng quan chương trình gọi vốn

(Phần 1) Tổng quan chương trình gọi vốn

Bài I.1: (Phần 1) Bảng CCSC và hiệu quả đầu

Bài I.1: (Phần 2) Bảng CCSC và hiệu quả đầu

Bài I.2: Các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

Bài II.1: Tư duy logic của nhà đầu tư

Bài II.2: Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp

Giới thiệu chương III

Bài III.1: Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu

Bài III.2: Bảng phân tích thị trưởng & đối thủ cạnh tranh

Bài III.3: (Phần 1) Định giá doanh nghiệp

Bài III.3: (Phần 2) Định giá doanh nghiệp

Bài III.4: Danh mục đầu tư

Bài III.5: Bảng định giá doanh nghiệp sau góp vốn (Tổng mức đầu tư)

Bài III.6: Bảng CCSC doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư

Bài III.7,8: Hồ sơ ký kết góp vốn + Danh mục hồ sơ vận hành & báo cáo với cổ đông

Bài IV.1: (Phần 1) Xây dựng quy trình gọi vốn

Bài IV.1: (Phần 2) Xây dựng quy trình gọi vốn

Bài IV.2: Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn

Bài IV.3: Huấn luyện thuyết trình gọi vốn

TRƯỞNG THÀNH LÀ
MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI
DẪN ĐƯỜNG TỐT
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ… tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện

 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN
Chat Zalo với chúng tôi