GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP

 

THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

 • Chiến lược, kế hoạch chậm thay đổi để thích nghi với sự thay đổi môi trường bên ngoài khiến doanh nghiệp trả lương lãng phí, chưa tính đến chi phí cơ hội và chi phí sửa lỗi
 • Chiến lược sai có thể đi cả doanh nghiệp
 • Sử dụng nhân sự sai, doanh nghiệp phải trả 1 quỹ lương sai cho nhân sự đó và thậm chí quỹ lương sai cho cả phòng đó
 • Lãnh đạo tổ chức 1 cuộc họp vô bổ, doanh nghiệp lãng phí lương cho tất cả các vị trí ngồi họp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN PTC

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO STARTUP

 • Cách tạo ý tưởng kinh doanh khác biệt
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp
 • Chọn địa điểm kinh doanh thuận lợi
 • Phát triển chiến lược kinh doanh
 • Thành lập công ty
 • Thuê kế toán và tuyển dụng nhân lực
 • Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư & Đầu tư mua sắm
 • Biết được các bước triển khai gọi vốn
 • Xác lập được mục tiêu và chuẩn bị kế hoạch mới

NỘI DUNG KHÓA HỌC

IAI ĐOẠN 1: Học Online

Học viên tự học Online với tài liệu được cung cấp

 • Biểu đồ định vị và chuyển hóa doanh nghiệp – PTC
 • Tổng quan về biểu đồ Định vị và chuyển hóa Doanh nghiệp – PTC
 • Hướng dẫn phân tích biểu đồ Định vị và chuyển hóa Doanh nghiệp – PTC

Ứng dụng biểu đồ PTC đối với Doanh nghiệp

 • Ứng dụng PTC với Doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Ứng dụng PTC đối với Doanh nghiệp đang hoạt động

Ứng dụng biểu đồ PTC đối với Doanh nghiệp học viên

 • Định vị vấn đề Doanh nghiệp và nguyên nhân gốc rễ
 • Mục tiêu, giải pháp và kế hoạch hành động để chuyển hóa Doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN 2: Hỏi đáp

 • Học viên trao đổi và hỏi đáp với Huấn luyện viên NGÔ MINH TUẤN
 • Tham gia 4 buổi Zoom Online để hỏi đáp cùng Ông Ngô Minh Tuấn vào khung giờ: Từ 19h30 đến 21h30 tối Thứ Ba hàng tuần, do Học viên chủ động đăng ký với nhân viên tư vấn.

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

– 100% thời lượng huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO STARTUP

 • Cách tạo ý tưởng kinh doanh khác biệt
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp
 • Chọn địa điểm kinh doanh thuận lợi
 • Phát triển chiến lược kinh doanh
 • Thành lập công ty
 • Thuê kế toán và tuyển dụng nhân lực
 • Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư & Đầu tư mua sắm
 • Biết được các bước triển khai gọi vốn
 • Xác lập được mục tiêu và chuẩn bị kế hoạch mới

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Đăng ký ngay