THỰC TRẠNG START-UP HIỆN HAY TẠI VIỆT NAM?

 • 90% các nhà START-UP, Doanh nghiệp bị thất bại.
 • 10% còn lại hoạt động kém hiệu quả.
 • Thiếu tính kiên trì vì không có chiến lược.
 • Thiếu kiến thức kinh doanh, quản trị.
 • Không thể gọi vốn từ nhà đầu tư.

 

NGUYÊN NHÂN KHỞI NGHIỆP DỄ THẤT BẠI CỦA START-UP:

 • Không chuẩn bị kiến thức trước khi khởi nghiệp.
 • Không có một dự án, kế hoạch START-UP khả thi.
 • Thiếu tư duy lãnh đạo và quản trị.
 • Chọn sai phân khúc khách hàng, định giá vốn giá bán sản phẩm sai dẫn đến kinh doanh không hiệu quả.
 • Không biết cách chia lương thưởng dẫn đến không tuyển dụng và giữ được nhân sự tốt.
 • Không biết cách Truyền thông Marketing.
 • Không biết cách quản trị dòng tiền và nguồn vốn.

 

Với sứ mệnh nâng đỡ Khởi Nghiệp Tập đoàn CEO Việt Nam ra mắt chương trình huấn luyện:

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN START UP

KHOÁ HỌC STARTUP NÀY DÀNH CHO AI

 • Những người có khát vọng, mong muốn kinh doanh và làm chủ.
 • Người có ý tưởng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
 • Người đang vận hành doanh nghiệp mới nhưng chưa hiệu quả.
 • Người có doanh nghiệp nhưng chưa xây dựng được lộ trình chuyên nghiệp.
 • Người muốn kêu gọi vốn đầu tư cho doanh nghiệp.

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC KHỞI NGHIỆP

Đối với những người có ý tưởng và khát vọng:

 • Hướng dẫn cách xây dựng IDEA, CONCEPT để khởi nghiệp
 • Biết cách định giá vốn và giá bán sản phẩm
 • Biết cách xây dựng lộ trình phát triển và doanh thu
 • Biết cách lập kế hoạch Truyền thông Marketing
 • Biết xây cơ cấu tổ chức và chia lương thưởng hợp lý để có nhân sự giỏi
 • Biết được các bước triển khai và vận hành hiệu quả
 • Biết cách trình bày IDEA và gọi vốn

Đối với người đang vận hành doanh nghiệp mới khởi nghiệp:

 • Xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp
 • Định biên nhân sự phù hợp để tối ưu chi phí
 • Phương pháp chia lương thưởng để tạo động lực cho nhân viên
 • Biết cách sử dụng nhân sự phòng Marketing và phòng Sales
 • Biết cách khoán các hạn mức để doanh nghiệp hoạt động tự động
 • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo

Đối với những người khởi nghiệp chưa thành công:

 • Tìm được nguyên nhân và lý do thất bại
 • Biết được các công tác chuẩn bị cho 1 doanh nghiệp StartUp
 • Biết được công tác triển khai và vận hành
 • Biết được các bước triển khai gọi vốn
 • Xác lập được mục tiêu và chuẩn bị kế hoạch mới

 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO STARTUP

 • Cách tạo ý tưởng kinh doanh khác biệt
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp
 • Chọn địa điểm kinh doanh thuận lợi
 • Phát triển chiến lược kinh doanh
 • Thành lập công ty
 • Thuê kế toán và tuyển dụng nhân lực
 • Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư & Đầu tư mua sắm

 

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP

100% thời lượng huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.