Lợi ích khi tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

01

02

Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp

Học viện CEO Việt Nam CNH

05

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký