Người Huấn Luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

CHỨC VỤ HIỆN TẠI:

CHỨC VỤ HIỆN TẠI:
- Top 10 Doanh nhân Trí thức Việt
- Sở hữu hơn 16 doanh nghiệp vận hành tự động
- Hơn 22,000 Học viên trong nước và nước ngoài

THÀNH TỰU:

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký