Những thách thức mà Trưởng phòng Kinh doanh phải đối mặt
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh hiệu quả

01

02

Áp lực doanh số
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Phối hợp bài bản với bộ phận Marketing

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký