PHƯƠNG PHÁP 4PS ĐỂ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Trong thời kỷ nguyên công nghệ 4.0, hệ thống quản trị doanh nghiệp được nhiều cấp lãnh đạo doanh nghiệp tìm đến nhằm khắc phục tình trạng “cái gì cũng có nhưng cần gì cũng thiếu“. Đây là quy trình quản trị doanh nghiệp được hệ thống hóa hoàn toàn, hoạt động tại doanh nghiệp, giúp nhà quản trị nắm được thông tin chính xác, kịp thời nhất việc sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả tối đa.

phuong-phap-4ps-de-quan-tri-doanh-nghiep-hieu-qua

1. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống tất cả những điều lệ, chính sách nhằm mục đích định hướng, điều hành và quản lý doanh nghiệp. Nó bao gồm các mối quan hệ của nhiều bên có liên quan chẳng hạn như cổ đông, cơ quan của nhà nước, các đối tác kinh doanh, môi trường, cộng đồng và toàn xã hội.

Quản trị doanh nghiệp cũng được xem là một quá trình của sự tác động liên tục và mang tính chất tổ chức, có mục đích từ phía chủ doanh nghiệp tới tập thể những người lao động trong doanh nghiệp đó. Quá trình này sẽ sử dụng một cách có hiệu quả về tiềm năng cũng như các cơ hội để tiến hành về việc sản xuất – kinh doanh trong doanh nghiệp đạt được hiệu quả và những mục tiêu đã được đề ra theo đúng quy định và thông lệ trong xã hội.

phuong-phap-4ps-de-quan-tri-doanh-nghiep-hieu-qua

2. PHƯƠNG PHÁP 4PS TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Phương pháp 4Ps trong quản trị công ty dùng để chỉ 4 yếu tố, đó là: People (con người), Purpose (Mục đích), Process (Quy trình) và Performance (hiệu suất). 

People (con người)

Con người chính là yếu tố trung tâm trong bất kỳ tổ chức nào. Với quản trị doanh nghiệp, con người lại càng là cái cốt yếu và cần được quan tâm nhất. 

Máy móc không cần chúng ta quản trị, nhưng con người – dù ở bất kỳ cấp bậc và vị trí nào, từ nhân viên cho tới lãnh đạo, từ khách hàng đến đối tác, từ nhà sáng lập tới thực tập sinh, tất cả đều cần được đặt dưới một hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Để đưa ra một chiến lược trong quản trị doanh nghiệp, bạn cần lấy yếu tố con người làm cái đích để đặt ra mục tiêu hướng đến, cách thức và các bước thực hiện, sau đó lại xem xét con người như tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của công tác quản trị. 

phuong-phap-4ps-de-quan-tri-doanh-nghiep-hieu-qua

Purpose (Mục đích)

Bất kỳ một kế hoạch hay một hành động nào đều cần có một mục đích để hướng tới. Trong quản lý doanh nghiệp, việc xác định tốt mục đích là vô cùng quan trọng và cần thiết. 

Có làm được việc này thì kế hoạch mới có tính thống nhất và đồng bộ, việc quản trị mới có định hướng để thực hiện.

Process (Quy trình)

Sau khi xác định rõ mục đích thì cần triển khai hoạt động nhằm đạt được mục đích thông qua một quy trình cụ thể.

Quản trị doanh nghiệp không chỉ đưa ra quy trình mà còn theo dõi, giám sát quy trình này. Thực hiện các điều chỉnh, cải cách sửa đổi nếu phát hiện có vấn đề.

Performance (Hiệu suất)

Hiệu suất là yếu tố trực quan nhất cho thấy quá trình quản trị doanh nghiệp có đạt được hiệu quả hay không, nếu vấn đề xuất hiện thì bắt đầu từ đâu đi tìm nguyên nhân. Thế nên việc phân tích kết quả làm việc là một việc vô cùng quan trọng trong công tác quản trị.

phuong-phap-4ps-de-quan-tri-doanh-nghiep-hieu-qua

-----------------

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hê:

Học viện CEO Việt Nam CNH

Hotline: 0888 12 14 16

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienceocnh

Chương trình CEO Quản trị Kiến tạo: https://ceoquantri.ceonamdinh.vn/kientao

Chương trình CEO Quản trị Vận hành: http://ldp.ink/vanhanh

Hỏi và đáp (0)
Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký