Sự kiện tập đoàn

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Đây là một chương trình tâm huyết hơn tất cả các chương trình của ông Ngô Minh Tuấn – người đã áp dụng thành công triết lý nhà Phật vào lãnh đạo và vận hành tập đoàn CEO Việt Nam! Tham gia chương trình này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một việt nam có một nền tảng vững chắc, hạnh phúc và thành công. Rất mong được gặp lại anh chị trong chương trình vi diệu này
Xem chi tiết
Lý do chương trình đào tạo Business One – Trường Doanh nhân CEO Việt Nam luôn hot

Lý do chương trình đào tạo Business One – Trường Doanh nhân CEO Việt Nam luôn hot

Business One – Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo mô hình quân đội đón đầu xu thế học thực tiễn kết hợp với trải nghiệm kiến thức thực tế thu hút hàng nghìn học sinh THPT quan tâm. Business One – Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo mô hình quân đội đón đầu xu thế học thực tiễn kết hợp với trải nghiệm kiến thức thực tế thu hút hàng nghìn học sinh THPT quan tâm.
Xem chi tiết
Những khó khăn của GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH khi quản lý doanh nghiệp

Những khó khăn của GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH khi quản lý doanh nghiệp

Với cơ chế khoán toàn diện giúp giải phóng lãnh đạo, doanh nghiệp sẽ đi vào vận hành một cách bài bản, tự chủ, không cần tư vấn.
Xem chi tiết
Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp như thế nào?

Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp như thế nào?

Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.
Xem chi tiết
Chat Zalo với chúng tôi