Tham gia chương trình, bạn sẽ nhận được?
Học viện CEO Việt Nam CNH

PP

Giúp học viên chủ động vận hành được Phòng Sale hiệu quả, chủ động, chuyên nghiệp

PP

PP

Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý
Học viện CEO Việt Nam CNH
PP
Học viện CEO Việt Nam CNH

PP
Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký