Chuyên mục: Đạo Phật và cuộc sống

Tổng hợp những lời dạy, kiến thức của thầy Ngô Minh Tuấn về đạo Phật và cuộc sống, đồng thời ứng dụng Đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày để cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn.

Mối liên hệ giữa Đạo Phật và cuộc sống vô cùng gần gũi. Người đọc có thể thông qua những kiến thức từ bài viết, video để áp dụng vào đời sống giúp tâm trí an yên, tinh thần tích cực.

Chuyên mục trả lời những câu hỏi về cuộc sống thường ngày, như:

  • Ý nghĩa cuộc đời là gì?
  • Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái?
  • Kiến thức về Thiền và đời sống?