XÂY DỰNG BẢNG KIỂM SOÁT LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP CCSC

Lợi nhuận được coi là một yếu tố quan trọng của hoạt động kinh doanh. Theo Peter Drucker, “Lợi nhuận là điều kiện tồn tại. Đó là chi phí của tương lai, chi phí để tồn tại trong một doanh nghiệp ”. Vì vậy, lợi nhuận cần được lập kế hoạch và quản lý hợp lý.

Doanh nghiệp nên lập bảng kiểm soát lợi nhuận bằng cách xem xét các khả năng và nguồn lực của mình.

Bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp là một công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các Startup nhằm dễ dàng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp.

Đây chỉ là một tầng rất thấp trong quản trị doanh nghiệp nhưng bắt buộc các quản lý, phải thực hiện được mới có thể điều hành doanh nghiệp thuận lợi. 

Bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp được lập cho mỗi năm, ứng 12 tháng, với các tiêu chí sau:

✴️ Số lượng khách hàng/ ngày

✴️ Doanh thu trung bình/ khách hàng

✴️ Tổng doanh thu

✴️ Giá vốn

✴️ Lợi nhuận gộp trung bình

✴️ Danh mục chi phí hệ thống: gồm chi phí vận hành các phòng ban, chiết khấu thưởng nhân sự, thuê nhà, điện nước, văn phòng phẩm, khấu hao cơ sở vật chất, chi phí khác

✴️ Tổng chi phí

✴️ Lợi nhuận

 

👉 Để hiểu thêm về cách tính lợi nhuận gộp, bạn hãy tham gia ngay khóa huấn luyện CEO của thầy Ngô Minh Tuấn để được trang bị đầy đủ những kiến thức khởi nghiệp hữu ích nhất. 

CEO Nam Định Holding luôn đồng hành cùng bạn trên con đường khởi nghiệp.

———-

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

6 thoughts on “XÂY DỰNG BẢNG KIỂM SOÁT LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP CCSC

  1. Pingback: BẬT MÍ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

  2. Pingback: DOANH NGHIỆP PHẢI XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO MỚI CHUẨN?

  3. Pingback: XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ CẤU TRÚC VỐN

  4. Pingback: XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC THÀNH LẬP 

  5. Pingback: BÍ QUYẾT XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  6. Pingback: BÍ QUYẾT XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *