Khởi nghiệp kinh doanh nhưng thiếu vốn Vậy phải làm thế nào để kêu gọi được nguồn vốn đầu tư thay vì phải đi vay mượn để khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp?

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN KINH DOANH

Đăng ký tham gia chương trình xây dựng hồ sơ gọi vốn của Ceo Nam Định Holding để tạo kế hoạch kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư và kết nối với cộng đồng doanh nhân địa phương và toàn quốc.

THAM GIA KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN NÀY TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ?

 • Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư
 • Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư
 • Giúp học viên biết cách xấy dựng tài liệu gọi vốn
 • Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp
 • Giúp học viên nắm bắn được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn

 

VẬY AI LÀ NGƯỜI NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN NÀY?

 • Người có nhu cầu khởi nghiệp nhưng đang thiếu vốn
 • Người đang khởi nghiệp nhưng không định giá được doanh nghiệp
 • Người đang khởi nghiệp nhưng không biết xây dựng hồ sơ gọi vốn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

MỞ ĐẦU

 • (Phần 1) Tổng quan chương trình gọi vốn
 • (Phần 1) Tổng quan chương trình gọi vốn

CHƯƠNG I: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM DOANH NGHIỆP (CCSC)

 • Bài I.1: (Phần 1) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
 • Bài I.1: (Phần 2) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
 • Bài I.2: Các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

CHƯƠNG II: TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ MONG MUỐN GỌI VỐN

 • Bài II.1: Tư duy logic của nhà đầu tư
 • Bài II.2: Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG TÀI LIỆU GỌI VỐN

 • Bài III.1: Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu
 • Bài III.2: Bảng phân tích thị trưởng & đối thủ cạnh tranh
 • Bài III.3: (Phần 1) Định giá doanh nghiệp
 • Bài III.3: (Phần 2) Định giá doanh nghiệp
 • Bài III.4: Danh mục đầu tư
 • Bài III.5: Bảng định giá doanh nghiệp sau góp vốn (Tổng mức đầu tư)
 • Bài III.6: Bảng CCSC doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư
 • Bài III.7,8: Hồ sơ ký kết góp vốn + Danh mục hồ sơ vận hành & báo cáo với cổ đông

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC GỌI VỐN

 • Bài IV.1: (Phần 1) Xây dựng quy trình gọi vốn
 • Bài IV.1: (Phần 2) Xây dựng quy trình gọi vốn
 • Bài IV.2: Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn
 • Bài IV.3: Huấn luyện thuyết trình gọi vốn

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

100% thời lượng huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

Liên hệ đăng ký ngay:

CEO NAM ĐỊNH HOLDING

Địa chỉ: 199 Quang Trung, TP.Nam Định
Hotline: 0888 12 14 16
Facebook: https://www.facebook.com/ceondholding
Youtube: https://www.youtube.com/c/CEONAMDINHHOLDING

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản ngân hàng BIDV

Tên tài khoản : Công ty Cổ phần CEO Nam Định Holding

Số tài khoản : 4861 0000 578553

Tên ngân hàng : BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam, Nam Định