Chương trình huấn luyện Lộ trình Xây dựng và Phát triển Startup

Chương trình huấn luyện Lộ trình Xây dựng và Phát triển Startup

Ngày giờ16/05/2023 16:11:25

Học viện CEO Việt Nam CNH - Nâng đỡ khởi nghiệp

Chương trình huấn luyện Giám đốc Khởi nghiệp CEO Beginner

Chương trình huấn luyện Giám đốc Khởi nghiệp CEO Beginner

Ngày giờ12/04/2023 11:16:02

Đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn sống sót và phát triển bền vững

Chương trình huấn luyện Thẩm định dự án đầu tư Investor

Chương trình huấn luyện Thẩm định dự án đầu tư Investor

Ngày giờ16/05/2023 18:22:16

Chương trình dành riêng cho nhà đầu tư

Chương trình huấn luyện Xây dựng Hồ sơ Gọi vốn

Chương trình huấn luyện Xây dựng Hồ sơ Gọi vốn

Ngày giờ12/04/2023 11:16:17

Xây dựng hiệu quả - Sẵn sàng chinh phục nhà đầu tư

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký