5 KỸ NĂNG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 30/11/2023 6

5 KỸ NĂNG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, tạo ra nhiều việc làm, giúp duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp tại Việt Nam trong những năm qua và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia. 5 kỹ năng sau sẽ giúp bạn vận hành doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách hiệu quả.
VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP & 6 HỆ GIÁ TRỊ GIÚP CEO VẬN HÀNH HIỆU QUẢ 17/11/2023 29

VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP & 6 HỆ GIÁ TRỊ GIÚP CEO VẬN HÀNH HIỆU QUẢ

Hệ thống vận hành doanh nghiệp được ví như xương sống của tổ chức và đây là 6 hệ giá trị giúp CEO vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn.
Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký