6 BƯỚC TRONG QUY TRÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Quy trình vận hành doanh nghiệp là một quá trình liên tục diễn ra trong doanh nghiệp, đòi hỏi sự quản lý và giám sát kỹ lưỡng. Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và duy trì sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Quy trình vận hành doanh nghiệp là một hệ thống các bước được doanh nghiệp thiết kế và lên kế hoạch để thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu cụ thể. Quy trình này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau và có thể điều chỉnh tùy theo quy mô và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng để tạo ra hiệu quả, sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

6-buoc-trong-quy-trinh-van-hanh-doanh-nghiep

4 TRỤ CỘT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Quy trình

Quy trình đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các bước và hoạt động cần thiết để thực hiện công việc. Các quy trình giúp hệ thống các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, tăng tính hiệu quả và theo dõi dễ dàng, đo lường khả năng để đạt được mục tiêu cụ thể doanh nghiệp đã đề ra. Thông qua quy trình, doanh nghiệp sẽ có những định hướng phù hợp về việc phân bổ nhân sự, giải quyết công việc đạt được hiệu quả tối ưu. Quy trình cũng có thể được điều chỉnh và cải tiến để đáp ứng các yêu cầu mới và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Con người

Nhân lực là một nguồn tài nguyên quan trọng trong hệ thống vận hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên chất lượng và có kỹ năng sẽ giúp việc thực hiện các quy trình và hoạt động kinh doanh đạt kết hiệu quả tốt nhất. Quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển nhân viên đóng vai trò quan trọng để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phù hợp và có năng lực để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Trang thiết bị

Trang thiết bị bao gồm máy móc, phần mềm, phần cứng, hệ thống thông tin và các công nghệ khác được sử dụng để hỗ trợ và tăng cường hoạt động kinh doanh. Đảm bảo rằng các trang thiết bị được duy trì, nâng cấp và sử dụng một cách hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự liên tục và hiệu suất của hệ thống vận hành doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng bao gồm các yếu tố vật chất như tòa nhà, hệ thống điện, hệ thống viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ khác. Đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng được duy trì và hoạt động một cách hiệu quả là quan trọng để đảm bảo rằng các quy trình và hoạt động kinh doanh diễn ra một cách suôn sẻ và không bị gián đoạn.

6-buoc-trong-quy-trinh-van-hanh-doanh-nghiep

06 BƯỚC TRONG QUY TRÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Bước 1. Xác định các hoạt động chính trong hệ thống vận hành doanh nghiệp

Hệ thống vận hành của một tổ chức được xác định bởi một chuỗi các quy trình và công việc. Trong đó, các hoạt động chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của các nhà quản lý là xác định những hoạt động chủ đạo mà tạo ra giá trị trực tiếp.

Hệ thống vận hành doanh nghiệp xoay quanh một số hoạt động chính sau: sản xuất, cung ứng, vận chuyển, tiếp thị & bán hàng, dịch vụ.

Bước 2. Xây dựng các quy trình, chính sách, tài liệu, biểu mẫu phù hợp 

Quy trình là hệ thống các bước và phương pháp thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra kết quả đầu ra cụ thể. Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong tổ chức, quy trình cần được nhân viên tuân thủ chặt chẽ và áp dụng một cách nhất quán. Điều này giúp đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo cách chuẩn, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu suất làm việc.

Ngoài ra, chúng ta cần xây dựng các chính sách nhằm điều chỉnh hành vi và nhận thức của nhân viên theo quy tắc đã định. Các chính sách này bao gồm quy định về công việc, trách nhiệm báo cáo/giải trình, phân công công việc và nhiều quy định khác liên quan. Điều này giúp định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và đồng nhất. 

Để hỗ trợ hoạt động vận hành, doanh nghiệp cần đầu tư vào thiết kế các tài liệu và biểu mẫu phù hợp. Các tài liệu này bao gồm hướng dẫn chi tiết về quy trình, quy định công việc, biểu mẫu báo cáo và các tài liệu khác liên quan. Chúng cung cấp tư liệu hữu ích cho nhân viên trong quá trình thực hiện công việc và đồng thời là minh chứng cho hoạt động của doanh nghiệp.

6-buoc-trong-quy-trinh-van-hanh-doanh-nghiep

Bước 3. Rà soát, kiểm tra lại các yếu tố có khả năng sai sót

Trong bước tiếp theo, cần rà soát toàn bộ các yếu tố trong hệ thống quản lý doanh nghiệp để phát hiện và khắc phục các vấn đề sai sót, có thể ảnh hưởng đến quy trình vận hành doanh nghiệp.

Bước 4. Tìm phương án cải tiến, tối ưu

Sau khi rà soát và kiểm tra lại được những yếu tố có khả năng sai sót. Doanh nghiệp cần đề xuất những phương án để cải thiện, nhằm giúp quy trình vận hành doanh nghiệp hạn chế thấp nhất những vấn đề sai sót có thể xảy ra. 

Bước 5. Đào tạo nhân sự

Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu rõ chức năng và nhiệm vụ của mình trong quá trình vận hành. Ngoài ra cung cấp mọi công cụ và đưa ra hướng dẫn chi tiết để nhân sự có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Bước 6. Triển khai thực hiện và theo dõi, đánh giá

Bước cuối cùng là triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp đã được cải tiến vào hoạt động hàng ngày. Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống để đảm bảo rằng quy trình đang hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu và mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra.

6-buoc-trong-quy-trinh-van-hanh-doanh-nghiep

Nguồn: Sưu tầm

-----------------

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hê:

Học viện CEO Việt Nam CNH

Hotline: 0888 12 14 16

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienceocnh

Chương trình CEO Quản trị Kiến tạo: https://ceoquantri.ceonamdinh.vn/kientao

Chương trình CEO Quản trị Vận hành: http://ldp.ink/vanhanh

Hỏi và đáp (0)
Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký