Tầm quan trọng của Giám đốc Marketing trong doanh nghiệp
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Một trong vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao quan trọng nhất của công ty.

01

02

Thúc đẩy doanh thu, đóng góp vào tăng trưởng và lợi nhuận công ty.
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký