Các giai đoạn huấn luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giai đoạn 1: Online

Giai đoạn 1: Online
  • Học tập trung 2,5 ngày tại Resort cao cấp hoặc tương đương           

Giai đoạn 2: Offline

Học viện CEO Việt Nam CNH
Giai đoạn 3: Online
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký