Các giai đoạn huấn luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giai đoạn 1: Offline

Giai đoạn 1: Offline
  • Tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, được giao lưu, chia sẻ nguồn lực, trí tuệ hàng tháng thông qua các buổi Zoom Review cấp cao (1 tháng/lần) trong vòng 12 tháng

Giai đoạn 2: Online

Học viện CEO Việt Nam CNH
Giai đoạn 3: Offline
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký