Chương trình huấn luyện Giám đốc Nhân sự CHRO
Học viện CEO Việt Nam CNH

6 nhiệm vụ của Giám đốc Nhân sự

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người chịu trách nhiệm việc thiết kế và triển khai kế hoạch nhân sự tổng thể của công ty, kiểm soát các số liệu...

01

Tiếp nhận cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và định biên nhân sự hàng năm của các phòng ban

02

Tiếp nhận hạn mức chi phí dành cho con người gồm quỹ lương, quỹ thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đào tạo và Thiết lập hệ thống giải ngân các đầu mục trên

03

Tổ chức vận hành: Biết tuyển dụng, xây dựng bộ máy vận hành để thực thi

04

Xây dựng hệ thống báo cáo của nhân sự các phòng ban

05

Tối ưu sử dụng con người hiệu quả thông qua việc tăng năng suất lao động

06

Đóng gói được hệ thống nhân sự

6 nhiệm vụ của Giám đốc Nhân sự

Chương trình Huấn luyện

Giám đốc Nhân sự CHRO
Học viện CEO Việt Nam CNH
Đối tượng tham gia chương trình
Giám đốc Nhân sự - Giám đốc Nội chính
Giám đốc Nhân sự - Giám đốc Nội chính

Quản trị và vận hành hiệu quả

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành

Học để thẩm định và phối hợp

Học viện CEO Việt Nam CNH

Bạn nhận được gì khi tham gia chương trình?

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành
 • Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.
 • Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
 • Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
 • Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống.

Giai đoạn 1: Online

  • Học Online 60 ngày trên nền tảng ceovietnamonline.vn

Giai đoạn 2: Offline

  • Học tập trung 3,5 ngày tại Resort cao cấp hoặc tương đương       

Giai đoạn 3: Online

  • Học Online 60 ngày trên nền tảng ceovietnamonline.vn           

Giai đoạn 4: Online

  • Tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, được giao lưu, chia sẻ nguồn lực, giá trị hàng tháng thông qua các buổi Zoom Review cấp cao (1 tháng/lần) trong vòng 12 tháng   
Học viện CEO Việt Nam CNH

Phương pháp huấn luyện

Phương pháp huấn luyện

https://www.youtube.com/embed/-FxIAxbJ31Y

Học viện CEO Việt Nam CNH

Người huấn luyện

 • 1 CHỨC VỤ HIỆN TẠI:
   - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global
   - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Store
   - Nhà sáng lập Tập đoàn CVG Shark Group
   - Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam –  Asean (VN – ADA)
  Chi tiết
 • 2 THÀNH TỰU:
   - Top 10 Doanh nhân Trí thức Việt
   - Sở hữu hơn 16 doanh nghiệp vận hành tự động
   - Hơn 22,000 Học viên trong nước và nước ngoài
  Chi tiết
Học viện CEO Việt Nam CNH

Hình Ảnh Tổ Chức Chương Trình Mới Nhất

Học viện CEO Việt Nam CNH

Đăng Ký Ngay
Để Trải Nghiệm Khóa Học!

Anh/chị đã biết đến thầy Ngô Minh Tuấn?

Chưa biết Mới biết Đã biết lâu rồi
Đăng Ký Ngay
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký