Chương trình Offline
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giai đoạn 2: Offline

Học tập trung 3,5 ngày tại Resort cao cấp hoặc tương đương

Giai đoạn 2: Offline
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký