Chương trình Online
Học viện CEO Việt Nam CNH

Tổng quan về khóa học

Giúp học viên nắm bắt được lộ trình học tập

Tổng quan về khóa học

Sơ đồ cấu trúc & chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

Giúp học viên nắm rõ sơ đồ cấu trúc & chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp để vận hành một cách hiệu quả
Học viện CEO Việt Nam CNH
Nhiệm vụ của một Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký