Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giám đốc Kinh doanh

Học để làm hiệu quả

Giám đốc Kinh doanh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Học để thẩm định
Học viện CEO Việt Nam CNH
Trưởng phòng Kinh doanh
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký