Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giám đốc Marketing

Học để quản trị và vận hành hiệu quả

Giám đốc Marketing

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Học để thẩm định và phối hợp
Học viện CEO Việt Nam CNH
Giám đốc điều hành
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký