Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Lãnh đạo cấp cao và cấp trung các Doanh nghiệp

Để biết cách xây dựng và đóng gói hệ thống quản trị, vận hành Doanh nghiệp

Lãnh đạo cấp cao và cấp trung các Doanh nghiệp

Mọi đối tượng khác, có độ tuổi từ 12 trở lên

Mong muốn khai mở và sử dụng được tối đa năng lực tư duy của bản thân
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký