Nội Dung Chi Tiết Chương Trình Huấn Luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Chương trình Online

Học Online trên phần mềm

Tổng quan về khóa học

Sơ đồ cấu trúc & chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của một Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

Các khái niệm về chi phí, hạn mức tài chính, hạn mức chính sách kinh doanh để chuẩn bị xây dựng cơ chế khoán

Chương trình Online

Huấn luyện tập trung 2 đợt sau chương trình online tại Khách sạn 5 sao trực tiếp cùng ông Ngô Minh Tuấn. Hỗ trợ CEO vận hành doanh nghiệp và phát triển quan hệ trong cộng đồng CEO Việt Nam và toàn cầu.

Chương trình Offline

Offline tại Khách sạn 5 sao
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký