Nội Dung Chi Tiết Chương Trình Huấn Luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Chương trình Online

Học Online trên phần mềm

Tuần 1: Từ ngày 10/05/2023 đến ngày 14/05/2023

Tuần 2: Từ ngày 17/05/2023 đến ngày 21/05/2023

Tuần 3: Từ ngày 24/05/2023 đến ngày 28/05/2023

Tuần 4: Từ ngày 31/05/2023 đến ngày 04/06/2023

Tuần 5: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 11/06/2023

Tuần 6: Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 13/06/2023

Chương trình Online

Huấn luyện tập trung 2 đợt sau chương trình online tại Khách sạn 5 sao trực tiếp cùng ông Ngô Minh Tuấn. Hỗ trợ CEO vận hành doanh nghiệp và phát triển quan hệ trong cộng đồng CEO Việt Nam và toàn cầu.

Chương trình Offline

Offline tại Khách sạn 5 sao
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký