VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

Theo Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Việt Nam có khoảng 75% doanh nghiệp sử dụng quản trị chiến lược. Tuy nhiên, mức độ sử dụng quản trị chiến lược của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế.

Quản trị chiến lược - Yếu tố cần thiết trong quản trị doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là quá trình hình thành và triển khai các chiến lược, mục tiêu của tổ chức để đạt được thành công trong dài hạn. Nó bao gồm việc phân tích môi trường, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, triển khai chiến lược, đánh giá và điều chỉnh.

Theo đó, quản trị chiến lược là một quá trình liên tục, bắt đầu từ việc phân tích môi trường và kết thúc bằng việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Quá trình này cần được thực hiện một cách có hệ thống và bài bản để đảm bảo rằng tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình.

vai-tro-cua-quan-tri-chien-luoc-trong-doanh-nghiep

Vai trò của quản trị chiến lược trong một doanh nghiệp

1. Xác định mục tiêu và định hướng phát triển của tổ chức

Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn, sứ mệnh, nhiệm vụ và mục tiêu của mình.

Các hệ thống cập nhật tình hình thị trường kinh doanh giúp các nhà quản trị dự báo xu hướng. Từ đó xác định hướng đi và những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Khi đã nắm rõ được đích đến của doanh nghiệp, mọi người có thể hiểu rõ vai trò của mình và trở nên gắn kết hơn.

vai-tro-cua-quan-tri-chien-luoc-trong-doanh-nghiep

2. Quản trị chiến lược – phân bổ nguồn lực hiệu quả

Một nghiên cứu của McKinsey & Company gần đây cho thấy: Các doanh nghiệp có tỷ lệ phân bổ nguồn lực hiệu quả cao hơn 20% có khả năng tăng trưởng doanh thu nhanh hơn 50% so với các doanh nghiệp khác.

Quản trị chiến lược giúp tổ chức phân bổ nguồn lực hiệu quả để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp tổ chức tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và đạt được hiệu quả cao nhất.

3. Thích ứng với sự thay đổi của thị trường

Harvard Business Review nghiên cứu rằng: Các doanh nghiệp có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường có khả năng sinh lời cao hơn 15% so với các doanh nghiệp khác. Đây là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển và tăng khả năng cạnh tranh.

Quản trị chiến lược giúp tổ chức chuẩn bị các phương án tốt nhất để đối mặt với biến động của thị trường. Bởi quản trị chiến lược được hình thành dựa trên những thông tin trong và ngoài doanh nghiệp. Do đó, nó mang tính khách quan, định hướng giúp tổ chức đạt được những mục tiêu lâu dài.

vai-tro-cua-quan-tri-chien-luoc-trong-doanh-nghiep

4. Quản trị chiến lược – tạo ra lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là khả năng của tổ chức tạo ra giá trị cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Quản trị chiến lược giúp tổ chức xác định và phát triển các lợi thế cạnh tranh để đạt được thành công trong kinh doanh.

Các công cụ giúp quản trị chiến lược hiệu quả

1. Quản trị chiến lược theo mô hình SWOT

SWOT là một mô hình phân tích được sử dụng trong quản trị chiến lược để đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Mô hình này giúp doanh nghiệp xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đồng thời xác định các cơ hội và thách thức từ môi trường kinh doanh.

Quản trị chiến lược theo mô hình SWOT mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Nó xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển, xây dựng chiến lược phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động.

vai-tro-cua-quan-tri-chien-luoc-trong-doanh-nghiep

2. Theo thẻ điểm cân bằng BSC

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một mô hình quản trị chiến lược được phát triển năm 1992. Nó là một mô hình tổng thể giúp doanh nghiệp liên kết tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của mình với các hoạt động và nguồn lực.

BSC giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển. Đồng thời xây dựng những hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn xác định được các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả chiến lược. Điều này giúp có những sự thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai.

-----------------

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hê:

Học viện CEO Việt Nam CNH

Hotline: 0888 12 14 16

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienceocnh

Chi tiết: https://ceoquantri.ceonamdinh.vn/kientao

Hỏi và đáp (0)
Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký